skip to main content

Welkom bij LiME

LiME (Linguïstiek @ MEertens) is een groep taalkundigen verbonden aan het Meertens Instituut die onderzoek verricht naar de interne en externe grenzen aan taalvariatie. Hun aandacht gaat enerzijds uit naar taalvariëteiten gesproken in Nederland en anderzijds naar aan het Nederlands verwante talen en taalvariëteiten in de wereld. Hiertoe behoren dialecten, sociolecten, etnolecten, standaardtalen, heritagevariëteiten, en mens-dierinteractie. Samenwerking staat centraal binnen de LiME-groep, die zowel generatief-taalkundigen als gebruiksgebaseerde taalkundigen en sociolinguïsten bevat. Hun gemeenschappelijke doel is om de interactie te onderzoeken tussen taal als grammaticaal systeem enerzijds en als een middel om een identiteit te creëren en zich te profileren anderzijds.

Deze website is in hoofdzaak gericht op collega-taalkundigen zowel binnen als buiten Nederland, en daarom is ze in het Engels opgesteld. Hieronder delen we echter ook berichten die voor een breder publiek bestemd zijn, en die zijn in het Nederlands.

 

News

De taal van geuren

Zopas is het boek NeusWijzer. Geuratlas van de Lage Landen verschenen. Het boek brengt inzichten over geuren uit verschillende wetenschapsdisciplines samen. LiME-onderzoekers Jos Swanenberg en Jeroen van Craenenbroeck schreven samen met twee collega’s een hoofdstuk over geurwoorden in het Nederlands en zijn dialecten. Je vindt hier een verslag van het hele boek.

Welke taal moeten presentatoren op radio en televisie spreken? Standaardtaal of tussentaal?

Naar aanleiding van de Week van het Nederlands ging LiME-onderzoeker Stef Grondelaers in gesprek met radio- en televisiepresentatoren Jo De Poorter en Niels Destadsbader over de vraag welke taal presentatoren op radio en televisie moeten spreken. Je kan het hele gesprek beluisteren op de website van Radio 1.

Het ‘nieuwe’ dialect als spiegel van de samenleving

LiME-onderzoekster Kristel Doreleijers heeft net het manuscript van haar proefschrift afgewerkt. Ze onderzoekt daarin hoe het dialect uit de regio Eindhoven in Noord-Brabant vandaag nog leeft, niet alleen bij de traditionele (lees: oudere) dialectsprekers, maar ook online, bij jongeren. Die jongeren blijken namelijk best trots te zijn op hun lokale taal, in die mate zelfs dat ze bepaalde Brabantse kenmerken nog wat sterker aanzetten dan de generaties vóór hen. In dit artikel geeft Kristel meer toelichting bij de onderzoeksvragen en de voornaamste resultaten van haar onderzoek, en schetst ze ook de bredere maatschappelijke implicaties ervan.

Nieuw media-optreden door Marjo van Koppen

Marjo van Koppen werd op 4 oktober 2022 geïnterviewd door RTL Nieuws naar aanleiding van Werelddierendag over haar onderzoek naar mens-dierinteractie.